اعتیاد و جنون دستاورد قرص‌های شب امتحان

افیون زیبایی که زهرش تا عمق وجود جوانان را می‌سوزاند. ریتالین همان جذاب زیبایی است، که قشر جوان مدعی است، جز بیدار و هوشمند نگه داشتن مغز در شب امتحان، مشکل دیگری ندارد که آن هم با یکی دو شب استراحت، بدن به حالت عادی برمی‌گردد، غافل ازآنکه این یاری‌گر شب‌های امتحان، می‌تواند جوانان را تا مرز جنون جلو ببرد.

اعتیاد و جنون دستاورد قرص‌های شب امتحان

(بیشتر…)